PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH 2023
PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH 2023 CLB Thực hành luật Sáng ngày 22/04/2023, tại Hội trường G204, nhà G, trường Đại học Thương mại đã diễn ra chương trình PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH do CLB Thực Hành Luật TMU tổ chức. 14/06/2023
Cuộc thi “Legal Inspiration 2022”
Cuộc thi “Legal Inspiration 2022” CLB Thực hành luật Thời gian: 18h00 ngày 25/12/2022
Địa điểm: Giảng đường G202, Trường Đại học Thương Mại
27/02/2023