CLB Thực hành luật

Quá trình hoạt động của Câu lạc bộ Thực hành Luật TMU

27/02/2023

Câu lạc bộ Thực Hành Luật TMU - Nơi lan tỏa đam mê

Câu lạc bộ Thực Hành Luật TMU (viết tắt là CLB Thực Hành Luật ) được hình thành từ ý tưởng của một nhóm các anh chị sinh viên từ năm 2018. Sau 5 năm hoạt động, ngày 10/12/2022 CLB Thực Hành Luật chính thức được công nhận là một trong những câu lạc bộ trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương Mại.

CLB Thực Hành Luật đang được cố vấn bởi cô giáo - thạc sĩ Trần Thị Nguyệt và thầy giáo - thạc sĩ Hoàng Đắc Quý.

Mục đích hoạt động của CLB Thực Hành Luật là tập hợp các bạn sinh viên có đam mê, nhiệt huyết với chuyên ngành Luật để giao lưu, gắn kết, trao đổi kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cần thiết cho sinh viên chuyên ngành Luật. Ngoài ra, CLB tham gia hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng có nhu cầu và hỗ trợ khoa trong các hoạt động chuyên môn pháp lý.

Cơ cấu tổ chức CLB Thực Hành Luật gồm có Ban điều hành và 3 ban thực hiện các hoạt động cụ thể:

-         Ban Đối ngoại - Truyền thông gồm có Tiểu ban đối ngoại và Tiểu ban truyền thông.

+       Tiểu ban đối ngoại phụ trách liên hệ, đối ngoại với các cá nhân, tổ chức hoạt động chuyên môn; tổ chức các chương trình thực tế như tham dự phiên tòa, hội thảo, tọa đàm,..

+       Tiểu ban truyền thông phụ trách tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của CLB; phụ trách fanpage, group nhóm trên Facebook

-         Ban Chuyên môn gồm có Tiểu ban nội dung và Tiểu ban Tiếng Anh pháp lý

+       Tiểu ban Nội dung tổ chức, tìm hiểu các kiến thức pháp luật, đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ như kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng giải quyết vụ việc, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; phụ trách nội dung của phiên tòa giả định.

+       Tiểu ban Tiếng Anh pháp lý tổ chức giao lưu, chia sẻ, rèn luyện kĩ năng Tiếng Anh pháp lý cho các thành viên; phối hợp, hỗ trợ các thành viên tham gia các cuộc thi về luật; hỗ trợ khoa thực hiện hoạt động chuyên môn.

-         Ban Nhân sự và sự kiện: phụ trách xây dựng các kế hoạch sự kiện của CLB; thực hiện quản lý, phổ biến nội quy; quan tâm hỗ trợ đời sống của các thành viên, quản lý thu, chi, báo cáo quỹ của CLB; tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng quản lý nhân sự cho sinh viên luật.

Một số hoạt động tiêu biểu của CLB Thực Hành Luật như tổ chức hoạt động tọa đàm định hướng nghề luật và phương pháp học luật; hoạt động talkshow chia sẻ kỹ năng tư vấn pháp luật; tổ chức cuộc thi Legal Inspiration,...

Hiện nay, CLB Thực Hành Luật là câu lạc bộ chuyên môn về luật duy nhất tại trường Đại Thương Mại. Câu lạc bộ được thành lập có ý nghĩa rất lớn đối với Khoa Luật, Nhà trường cũng như với mỗi bạn học sinh, tạo nên môi trường thuận lợi để các bạn có niềm đam mê với luật, phát huy hết khả năng, sức trẻ và sự sáng tạo của bản thân mình. Đây là nơi các bạn có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng của bàn thân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả cũng như giá trị các hoạt động của CLB Thực Hành Luật. Không chỉ vậy, nhờ các hoạt động tập thể, các thành viên có thể nâng cao hơn kỹ năng làm việc nhóm, tạo ra thêm những mối quan hệ bạn bè, qua đó các bạn phát triển một cách toàn diện từ tri thức chuyên môn đến kỹ năng mềm trong cuộc sống.

Ban điều hành CLB Thực Hành Luật đang không ngừng nâng cao chất lượng của các hoạt động, đồng thời các thành viên trong câu lạc bộ cũng đang tích cực rèn luyện các kỹ năng pháp lý, kiến thức chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, vươn lên trở thành một trong những câu lạc bộ có tầm ảnh hưởng của Khoa Luật và của trường Đại học Thương mại.