Hội thảo khoa học Khoa Luật năm 2023
Hội thảo khoa học Khoa Luật năm 2023 Hội nghị - Hội thảo Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Đại học Thương mại, Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo Khoa học Khoa với chủ đề "Hoàn thiện khung pháp luật trong bối cảnh cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”. Đây là vấn đề pháp lý có tính cấp thiết, thu hút được sự quan tâm rất lớn không chỉ từ phía các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên yêu khoa học, có niềm đam mê với Luật mà còn nhận được sự ủng hộ từ các luật sư, chuyên gia pháp lý. 26/05/2023
Hội nghị thông tin khoa học Bộ môn Luật Thương mại quốc tế
Hội nghị thông tin khoa học Bộ môn Luật Thương mại quốc tế Hội nghị - Hội thảo ? Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023, đồng thời phát huy phong trào nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật giữa các giảng viên trong Bộ môn, vào 9h00 sáng ngày 08 tháng 5 năm 2023 tại văn phòng Bộ môn (phòng 508 tòa nhà F), Bộ môn Luật Thương mại quốc tế đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề “Pháp luật về trọng tài thương mại và hòa giải thương mại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt nam hiện nay”.

?Hội nghị thông tin thu hút được sự tham gia của toàn thể giảng viên của bộ môn. Hội nghị diễn ra liên tục với các phần trình bày, trao đổi, thảo luận về các vấn đề như “Hòa giải thương mại tại Việt Nam – Xu hướng phát triển”, “Vấn đề xung đột pháp luật trong giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam – Một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị”, “Một số vấn đề pháp lý về thỏa thuận trọng tài vô hiệu”….
Hội nghị kết thúc vào 11h30 cùng ngày.
Chúc mừng thành công của Hội nghị!
12/05/2023
Hội nghị thông tin khoa học Bộ môn Luật Kinh tế
Hội nghị thông tin khoa học Bộ môn Luật Kinh tế Hội nghị - Hội thảo Kỳ 2 năm học 2022-2023, Bộ môn Luật Kinh tế tiếp tục tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề “Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay” 08/05/2023
Hội nghị thông tin khoa học Khoa Luật 2023
Hội nghị thông tin khoa học Khoa Luật 2023 Hội nghị - Hội thảo Sáng ngày 17/02/2023, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề "Những đổi mới của pháp luật thương mại trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam" 17/02/2023
Hội nghị thông tin khoa học của Bộ môn Luật Thương mại quốc tế
Hội nghị thông tin khoa học của Bộ môn Luật Thương mại quốc tế Hội nghị - Hội thảo Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023, vào 9h00 sáng ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại văn phòng Bộ môn (phòng 508 tòa nhà F), Bộ môn Luật Thương mại quốc tế đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề “Pháp luật hợp đồng trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”.
Hội nghị thông tin thu hút được sự tham gia của toàn thể giảng viên của bộ môn, với các phần trình bày, trao đổi, thảo luận về các vấn đề như “Hợp đồng lao động điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số”, “Pháp luật về hợp đồng điện tử tại một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam”, “Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử”… Đặc biệt, Hội nghị được đón tiếp, lắng nghe và trao đổi cùng một số chia sẻ liên quan đến thực tiễn các hợp đồng sử dụng đất trong bối cảnh chuyển đổi số từ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm - Thạc sĩ Luật học Ngô Hùng Trường hiện công tác tại Quận Nam Từ Liêm. Với không khí học thuật sôi nổi, nghiêm túc, hội nghị thông tin khoa học là diễn đàn gắn kết lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy của các giảng viên bộ môn.
Chúc mừng thành công của Hội nghị!
21/12/2022