HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT NĂM HỌC 2023-2024 NCKH sinh viên Thực hiện kế hoạch KHCN năm học 2023-2024, nhằm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và vinh danh thành tích của các bạn sinh viên cùng các thầy cô giáo hướng dẫn trong hoạt động NCKH đồng thời thúc đẩy, khuyến khích phong trào nghiên cứu của sinh viên. Ngày 26/03/2024 Khoa Luật và nhà trường đã long trọng tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả NCKH SV. 26/03/2024
Hội nghị báo cáo kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023
Hội nghị báo cáo kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 NCKH sinh viên Vậy là hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên trong năm 2023 đã chính thức kết thúc. Ngày 21/03 vừa qua, Khoa Luật và nhà trường đã long trọng tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả NCKH để vinh danh thành tích của các bạn sinh viên và thầy cô. Hội nghị diễn ra vô cùng thành công với sự tham gia đầy đủ từ phía sinh viên, giảng viên và đại diện từ phía Khoa và trường 23/05/2023