Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị thông tin khoa học Khoa Luật 2023

17/02/2023
Sáng ngày 17/02/2023, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề "Những đổi mới của pháp luật thương mại trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam"

HỘI NGHỊ THÔNG TIN KHOA HỌC KHOA LUẬT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023


Vào 8h30 ngày 17/02/2023, tại phòng Hội thảo số 1 tầng 6 nhà F, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học Khoa Luật học kỳ 2 năm học 2022-2023 với chủ đề: "Những đổi mới của pháp luật thương mại trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam"


Hội nghị vinh dự đón nhận sự hiện diện và phát biểu chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu Trưởng nhà Trường,     TS. Trần Việt Thảo - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học; TS. Nguyễn Thị Tình - Trưởng Khoa Luật và sự tham gia của các thầy, cô giáo đang sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Luật. Hội nghị đã lắng nghe 06 báo cáo của các thầy, cô giáo:

  1. XU HƯỚNG PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - TS. Nguyễn Thị Tình

2. XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - TS. Phùng Bích Ngọc


3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - ThS. Trần Hạnh Linh


4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TIỀN KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY - ThS. Đinh Thị Ngọc Hà


5. ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - TS. Nguyễn Thị Kim Thanh


6. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI TỪ GÓC ĐỘ BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ - ThS. Nguyễn Phương Đông. 


Sau 3 tiếng trao đổi, thảo luận cởi mở về các vấn đề liên quan đến các báo cáo, tham luận, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp. 

Chúc mừng thành công của Hội nghị thông tin khoa học Khoa Luật học kỳ 2 năm học 2022-2023