Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị thông tin khoa học Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

12/05/2023
? Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023, đồng thời phát huy phong trào nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật giữa các giảng viên trong Bộ môn, vào 9h00 sáng ngày 08 tháng 5 năm 2023 tại văn phòng Bộ môn (phòng 508 tòa nhà F), Bộ môn Luật Thương mại quốc tế đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề “Pháp luật về trọng tài thương mại và hòa giải thương mại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt nam hiện nay”.

?Hội nghị thông tin thu hút được sự tham gia của toàn thể giảng viên của bộ môn. Hội nghị diễn ra liên tục với các phần trình bày, trao đổi, thảo luận về các vấn đề như “Hòa giải thương mại tại Việt Nam – Xu hướng phát triển”, “Vấn đề xung đột pháp luật trong giải quyết các tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam – Một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị”, “Một số vấn đề pháp lý về thỏa thuận trọng tài vô hiệu”….
Hội nghị kết thúc vào 11h30 cùng ngày.
Chúc mừng thành công của Hội nghị!