Khoa Luật du xuân Quý Mão 2023
Khoa Luật du xuân Quý Mão 2023 Tin hoạt động Ngày 12/02/2023 (tức ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão), Công đoàn Khoa Luật đã tổ chức chuyến du xuân đầu năm cho các cán bộ, viên chức trong Khoa. 13/02/2023