Tin thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HỆ THỐNG XẾP HẠNG ĐỐI SÁNH CHẤT LƯỢNG UPM GẮN 5 SAO

15/03/2023
Với điểm số 765 điểm, Trường Đại học Thương mại vinh dự được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 sao.

Chúc mừng Trường Đại học Thương mại được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 sao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Xếp hạng đại học là bước quan trọng nhằm xác định vị trí một trường đại học trong hệ thống các trường đại học ở phạm vi quốc gia, phạm vi khu vực hay phạm vi toàn cầu. Thông qua công tác kiểm định chất lượng, xếp hạng, các trường đại học tiến tới hoàn thiện công tác quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút ngày càng nhiều người học hơn.

 

Vị trí của các trường đại học trên những bảng xếp hạng có quy mô và ảnh hưởng rộng lớn được xem là bộ mặt chất lượng giáo dục quốc gia. Vị thế và uy tín của một quốc gia sẽ càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới khi có nhiều trường kiểm định quốc tế.

 

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều bảng xếp hạng uy tín chuyên về kiểm định, đánh giá các hoạt động giáo dục ở cấp khu vực và quốc tế, trong đó phải kể đến các bảng xếp hạng: QS World University Rankings, THE World University Rankings và ARWU. 

Tại Việt Nam, hệ thống xếp hạng đối sánh do nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phát triển mang tên “University Performance Metrics” (UPM) cũng là một bảng xếp hạng uy tín được nhiều trường đại học Việt Nam và ASEAN tự nguyện tham gia sử dụng để đối sánh chất lượng. UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1000 điểm. 8 nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), CNTT và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%).

 

Nếu kiểm định chủ yếu quan tâm đến mức độ đạt điều kiện đảm bảo chất lượng tối thiểu, thì xếp hạng đối sánh UPM vừa thực hiện chức năng kiểm định vừa đánh giá mức độ xuất sắc của chất lượng. 

 

TMU chọn xếp hạng đối sánh UPM vì hệ thống này tích hợp sáng tạo cách tiếp cận phương pháp xếp hạng gắn sao của QS Stars và kiểm định chất lượng của AUN-QA. Đồng thời, bộ tiêu chuẩn của hệ thống này rất tương đồng với chiến lược phát triển của Trường Đại học Thương mại, đó là định vị tầm nhìn châu Á, tham gia đối sánh, xếp hạng, hướng tới các xếp hạng quốc tế. Đây là minh chứng cho thấy sự cầu thị, nỗ lực khẳng định chất lượng trong định hướng chiến lược phát triển của Trường cũng như sự phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục đại học. 

 

Với điểm số 765 điểm, Trường Đại học Thương mại được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 sao. 

Cụ thể, theo đánh giá từ UPM, các tiêu chuẩn sau đây của Trường ĐH Thương mại đạt 5 sao hoặc 5 sao (+): Phục vụ cộng đồng, Định hướng chiến lược, Đào tạo, Nghiên cứu. Để được 5 sao, tỷ lệ điểm và mức sao cho các tiêu chí, tiêu chuẩn phải đạt từ 75% (tức 750-899/1000 điểm). Để được 5 sao (+), tỷ lệ điểm và mức sao cho các tiêu chí, tiêu chuẩn phải đạt từ 90% (tức 900/1000 điểm).

 

Với việc cơ sở giáo dục được gắn 5 sao, dự kiến, trong thời gian tới Trường ĐHTM sẽ tiếp tục tham gia kiểm định chất lượng và hướng tới các xếp hạng quốc tế.

Link bài viết Trường Đại học Thương mại vinh dự nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: https://tinyurl.com/2p85jfh8

----------------------------------------------------------------

Lễ Công bố Quyết định, trao Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Thương mại sẽ được tổ chức vào 9h00, ngày 16/3/2023 tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại.

-----------------------------------------

Nguồn: Trường Đại học Thương mại