Học bổng

Học bổng

Thông báo về chương trình tuyển sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên trường Đại học Quốc gia Chungnam Hàn Quốc

16/08/2022

Chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Thương Mại và Đại học ChungNam - Hàn Quốc

http://dntt.tmu.edu.vn/vi/news/doi-tac/thong-bao-v-v-tuyen-sinh-vien-tham-gia-chuong-trinh-giao-luu-voi-sinh-vien-dh-quoc-gia-chungnam-han-quoc-127.html