Học bổng

Học bổng

Thông báo 102/TB-ĐHTM điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023

13/02/2023

Trường Đại học Thương mại thông báo điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy trình độ đại học các khóa 55, 56, 57,58