Học bổng

Học bổng

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2022

16/08/2022
 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2022 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo 
Tổng số có 20 học bổng, bao gồm 05 học bổng đào tạo trình độ đại học, 05 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ và 05 học bổng thực tập sinh. 

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: 04-05 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình thực tập sinh: từ 03 tháng đến 01 năm.
Các ứng viên phải thông thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng Nga. Trong trường hợp chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng.

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Bê-la-rút miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế, học bổng hàng tháng cho thời gian khóa học chuyên ngành theo mức quy định của Chính phủ Bê-la-rút;
Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành. 

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển: (đọc chi tiết trong link Thông báo: https://tinyurl.com/yc4btu9j) 

3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển: (đọc chi tiết trong link Thông báo: https://tinyurl.com/yc4btu9j) 

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trước ngày 21/5/2022 (tính theo dấu nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau: (đọc chi tiết trong link Thông báo: https://tinyurl.com/yc4btu9j)

6. Quy trình xét tuyển: (đọc chi tiết trong link Thông báo: https://tinyurl.com/yc4btu9j)
???? Xem chi tiết Thông báo tại: https://tinyurl.com/yc4btu9j
???? Phụ lục: https://tinyurl.com/bdds7xb2
???? Mẫu tiếng Việt: https://tinyurl.com/2p82nmbd