Học bổng

Học bổng

HỌC BỔNG CANADA - ASEAN NĂM HỌC 2022-2023

16/08/2022

Thông tin học bổng từ page Trường Đại học Thương Mại

* Mục tiêu chương trình: giúp sinh viên, nhà nghiên cứu tham gia các chương trình trao đổi học tập hoặc ngheien cứu ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục đại học của Canada

* Đối tượng tham gia: Sinh viên, nhà nghiên cứu đến từ các nước thành viên ASEAN

*  Trị giá học bổng: từ 10.200 CAD đến 15.900 CAD tùy vào thời gian( 4 tháng - 8 tháng hoặc 1-2 học kỳ)

* Thời hạn đăng ký với Trường Đại học Thương Mại (qua Phòng ĐN&TT, nhà U): Muộn nhất ngày 1/2/2022. Thời hạn Trường ĐHTM gửi danh sách ứng viên cho Trường ĐH Quesbec à Trois rivières (Canada): Muộn nhất ngày 14/2/2022

Thời hạn ứng viên nhận đường link nộp hồ sơ cho Trường ĐH Quesbec à Trois rivières: Muôn nhất ngày 23/2/2022

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ bourses.internationales@uqtr.ca

* Thông tin chi tiết tham khảo đường link:

Link tiếng Pháp: https://tinyurl.com/3m6pjek4

Link tiếng Anh: https://tinyurl.com/ybp462ky

Nguồn: Page Trường Đại học Thương mại