Đoàn TN và HSV

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2022-2024

28/05/2022

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2022-2024

Chúc mừng thành công của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX, nhiệm kì 2022 - 2024
 

Ngày 28/5/2022 đã diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX, nhiệm kì 2022 - 2024. 12 đại biểu của Khoa đại diện cho hơn 2000 đoàn viên sinh viên tham dự đại hội
 

Theo kết quả bầu cử của Đại hội, đ/c Ngô Ngân Hà - Chi đoàn giáo viên và đ/c Thái Thị Khánh Huyền - Chi đoàn K56F2 đã trúng cử vào BCH Đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX, nhiệm kì 2022 - 2024. Đ/c Ngô Ngân Hà trúng cử Phó Bí thư Đoàn Trường
 

Đồng thời, Đại hội đã trao tặng Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội cho LCĐ Khoa Kinh tế - Luật và đ/c Ngô Ngân Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Xin chúc mừng tập thể LCĐ Khoa Kinh tế - Luật và đ/c Ngô Ngân Hà
 

Một lần nữa xin chúc mừng thành công của Đại hội