Học bổng

Học bổng

Chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary dành cho học ngôn ngữ, văn hóa và nghiên cứu Hung-ga-ri năm học 2020-2021

16/08/2022

Học bổng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary dành cho học ngôn ngữ, văn hóa và nghiên cứu Hung-ga-ri năm học 2020-2021

http://tmu.edu.vn/vi/news/Hop-tac-Quoc-te/chuong-trinh-hoc-bong-cua-bo-ngoai-giao-va-thuong-mai-hungary-danh-cho-hoc-ngon-ngu-van-hoa-va-nghien-cuu-hung-ga-ri-nam-hoc-2020-2021-1829.html