Thông báo

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên chính quy, đợt thi tháng 5/2022 theo hình thức trực tuyến

08/04/2022

Tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên chính quy