Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 409, 500

22/07/2023
 
? Từ 17h ngày 22/07/2023, Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-1 hoặc https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn
⚖ Đối với các bạn thí sinh đăng ký Khoa Luật: Xem chi tiết ảnh bên dưới ?
? Truy câp website Trường Đại học Thương mại để biết thêm thông tin: https://tinyurl.com/f5mtf5nh