Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 200, 402a, 402b, 410

15/07/2023
 
? Hiện tại, Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm chuẩn chính thức đối với các bạn đăng ký theo phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410.
? Sau 17h ngày 15/07/2023, Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-1 hoặc https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn
? Chi tiết thông báo xem tại website Trường Đại học Thương mại: https://tinyurl.com/f5mtf5nh
Đối với các bạn thí sinh đăng ký và đủ điều kiện trúng tuyển vào Khoa Luật lưu ý:
? Chuyên ngành Luật Kinh tế
? Mã ngành: TM19
? Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế:
? Mã ngành: TM29
? Thời hạn đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ giáo dục đào tạo: trước 17h00 ngày 30/7/2023
? Hình thức: Online
(Chi tiết xem trong ảnh bên dưới bài đăng)
Các bạn sĩ tử hãy chú ý mốc thời gian đăng ký nguyện vọng quan trọng và những điều kiện cần thiết để sớm cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của TMU nhé! Chúc mừng những tân sinh viên K59 đầu tiên của Khoa Luật, Đại học Thương mại, những năm tháng đại học tuyệt vời đang chờ các em! ?