Tin hoạt động

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA LUẬT NĂM HỌC 2023-2024.

07/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 1369/KH-ĐHTM ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Thương mại về "Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức Trường Đại học Thương mại năm học 2023-2024";
Sáng ngày 07/9/2023, tại Văn phòng Khoa, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2023-2024.

Thực hiện Kế hoạch số 1369/KH-ĐHTM ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Thương mại về "Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức Trường Đại học Thương mại năm học 2023-2024";

Sáng ngày 07/9/2023, tại Văn phòng Khoa, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2023-2024.

Hội nghị rất vinh dự khi có sự hiện diện của NGƯT. PGS.TS. Hà Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Tình - Trưởng Khoa Luật, cùng với sự tham gia đông đủ toàn thể viên chức của Khoa Luật.

Hội nghị đã triển khai các nội dung sau đây: 

+ Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Khoa Luật.

+ Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác của năm học 2022-2023.

+ Lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của viên chức trong Khoa. 

+ Thảo luận, góp ý báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng năm học 2023-2024 của Trường; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2022-2023 của Trường. 

+ Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của đơn vị; phát động phong trào thi đua.

+ Bầu đại biểu đi dự Hội nghị Đại biểu viên chức cấp Trường năm học 2023-2024.

Cuối cùng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức Khoa Luật năm học 2023-2024 với sự nhất trí của toàn thể viên chức trong Khoa. 

Hội nghị viên chức Khoa Luật năm học 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong không khí nghiêm túc, đoàn kết, khích lệ tinh thần và tạo động lực cho toàn thể cán bộ giảng viên khoa Luật, tập thể Khoa và 02 Bộ môn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trong năm học mới.