Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị thông tin khoa học Bộ môn Luật Kinh tế

08/05/2023
Kỳ 2 năm học 2022-2023, Bộ môn Luật Kinh tế tiếp tục tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề “Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay”

Hội nghị thông tin khoa học bộ môn là một hoạt động chuyên môn thường kỳ được Bộ môn Luật kinh tế chú trọng và phát triển trong những năm học vừa qua. Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, đồng thời phát huy phong trào nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật giữa các giảng viên, Bộ môn Luật Kinh tế tiếp tục tổ chức Hội nghị thông tin khoa học với chủ đề “Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay”.

Theo kế hoạch được thông báo, 9h00 sáng ngày 8 tháng 5 năm 2023, hội nghị thông tin đã diễn ra tại văn phòng bộ môn (phòng 509 tòa nhà F), thu hút được sự tham gia đẩy đủ của toàn thể các giảng viên trong bộ môn.

Hội nghị đã diễn ra liên tục với phần trình bày, thảo luận về những thay đổi trong Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; trao đổi về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và một số điểm bất cập cần tiếp tục sửa đổi trong Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào 11h30 cùng ngày. Chúc mừng thành công của Hội nghị.