Tuyển dụng

Tuyển dụng

CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI BỘ NGOẠI GIAO CHO CÁC CỬ NHÂN KHOA LUẬT, ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI.

22/12/2023
Bộ Ngoại giao thông báo tuyển dụng công chức năm 2023, trong đó có các chỉ tiêu dành cho chuyên ngành pháp luật.

Đây là cơ hội quý báu cho các cử nhân Luật của Khoa Luật, Trường Đại học Thương mại để có thể trở thành một công chức làm việc trong môi trường đầy chuyên nghiệp và năng động.