Tin tức

Chương trình đào tạo

CHUỖI SERIES GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

05/03/2024
CHUỖI SERIES GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
 
Chương trình đào tạo Quản lý kinh tế, ngành Kinh tế - Chương trình đào tạo chuẩn
 
Thông tin xét tuyển
- Tên chương trình đào tạo: Quản lý kinh tế, ngành Kinh tế
- Loại chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuẩn
- Mã trường: TMU
- Mã ngành: TM13
- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
- Điểm chuẩn 02 năm gần đây: 26.00 (2022), 25.70 (2023)
Để tìm hiểu chi tiết hơn về các chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại, vui lòng xem tại link: https://tinyurl.com/danhsachCTDT
 
------------------------------------
Thông tin liên hệ
Khoa Kinh tế: Phòng 209, tòa F, Trường Đại học Thương mại
Website: kinhte.tmu.edu.vn
Facebook: fb/kttmu
Email: kinhte@tmu.edu.vn
SĐT: 0364005207