Tin hoạt động

CHI BỘ KHOA LUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

25/03/2024
Vào hồi 10h30' ngày 25/03/2024, tại Phòng Hội thảo số 1 nhà F, Chi bộ Khoa Luật đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới.

Buổi lễ có sự hiện diện của TS. Đinh Thị Thanh Thuỷ - Phụ trách chi bộ khoa Luật, cùng các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra đúng quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, PGS.TS. Trần Thị Thu Phương - chi uỷ viên đã công bố Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Trần Thị Huyền Trang, chúc mừng đồng chí đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng viên, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của các Đảng viên trong chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh. 

TS. Đinh Thị Thanh Thuỷ - thay mặt Chi bộ Khoa Luật cũng giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên mới và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị.


Một lần nữa chúc mừng đồng chí Trần Thị Huyền Trang đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc mừng Chi bộ Khoa Luật đón nhận thêm những Đảng viên mới .