Quay trở lại danh sách

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên chính quy, đợt thi tháng 5/2022 theo hình thức trực tuyến

27/06/2022 23:06

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên chính quy, đợt thi tháng 5/2022 theo hình thức trực tuyến

ổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên chính quy