Quay trở lại danh sách

Quyết định số 72/QĐ-ĐHTM về việc Khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy

09/02/2023 16:04

Quyết định số 72/QĐ-ĐHTM về việc Khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy

Quyết định số 72/QĐ-ĐHTM ngày 31 tháng 01 năm 2023: Khen thưởng sinh viên toàn khóa K55P (Tốt nghiệp T12/2022)